ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Κράτηση

 

 

Πολιτικη ακυρωσεων

  • Σε περίπτωση ακύρωσης, που λαμβάνει χώρα τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης, ολόκληρη η προκαταβολή θα επιστρέφεται και δεν θα χρεώνονται ακυρωτικά

    Σε περίπτωση ακύρωσης, που λαμβάνει χώρα 20 ή λιγότερες ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

    Σε περίπτωση μη εμφάνισης, γίνεται χρέωση για το 50% του συνολικού ποσού της κράτησης.

    Σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης γίνεται χρέωση για το 50 % του υπολοίπου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με την κράτηση.

  •